Klaster HOREHRONIE

yn2z1505.jpg
Klaster  HOREHRONIE – združenie cestovného ruchu je záujmovým združením právnických osôb založené s víziou vybudovať z Horehronia európsky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu a so strategickým cieľom zvyšovania návštevnosti regiónu Horehronie. Združenie bolo oficiálne zaregistrované 6.5.2011, kedy mu bolo pridelené IČO a bolo zapísané do registra záujmových združení právnických osôb.

Klaster HOREHRONIE je jedinečnou iniciatívou na trhu slovenského cestovného ruchu. Svojim poslaním a víziou vystupuje  ako oficiálna Organizácia destinačného manažmentu  (Destination Management Organisation - DMO) na Slovensku. Pre svojich členov a partnerov z odvetvia cestovného ruchu v regióne Horehronie plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a organizačnej centrály, tak ako je to pre koordinovaný rozvoj cestovného ruchu na regionálnej úrovni bežnou záležitosťou pre zahraničné destinácie.
Spoločné aktivity klastra, podnikateľských subjektov, miest a všetkých subjektov, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu, prináša po rokoch svoje ovocie. Tieto výsledky nás napĺňajú optimizmom, že sme na dobrej ceste a v tejto práci treba pokračovať.

V súčasnosti má klaster 11 členov, ktorí sa aktívne zapájajú do jeho činnosti. Zakladajúcimi členmi sú štyri najvýznamnejšie subjekty cestovného ruchu súkromného sektora z Horehronia.
Orgány združenia sú podľa stanov: členská schôdza, predstavenstvo, predseda predstavenstva, dozorná rada, výkonný riaditeľ.

PREDSTAVENSTVO 

Predseda predstavenstva
Ing. Ľuboš Ďurinďák /Tále, a.s./

Podpredseda predstavenstva
JUDr. Tomáš Abel, PhD. /mesto Brezno/

Podpredseda predstavenstva
Ing. František Budovec /obec Čierny Balog/

Predseda dozornej rady
Ivan Jorčík /Nízke Tatry Juh - zcr/

Výkonný riaditeľ
Mgr. Kristína Šajgalíková

ČLENSTVO

podnikateľské subjekty:
Tále, a.s. - Ski, Golf & Hotel Resort
Tatry mountain resorts, a.s.
Mýto Ski Centrum
Hotel PARTIZÁN, s.r.o.
Hotely a penzión, a.s. - Wellness Hotel Bystrá
Čiernohronská železnica
Salaš Zbojská
Nízke Tatry Juh - združenie cestovného ruchu
Pohostinstvo pod úbočou - Ebiky pod Kráľovou hoľou
MotorStop Zadné Halny
Ride.sk
Saber Distillery
STEY, cestovná kancelária
Dedečkova chata
Chata Zinka

mestá a obce:
Brezno
Čierny Balog
Mýto pod Ďumbierom


Horehronie.net © 2019 All Rights Reserved
skenfrdehuitples
Real time web analytics, Heat map tracking