REGIÓN HOREHRONIE

region_horehronie.jpg
Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE vznikla a funguje na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Prostredníctvom účelových dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR tak organizácia môže realizovať väčšinu svojich aktivít.

OOCR REGIÓN HOREHRONIE a Klaster Horehronie sú prvými organizácia destinačného manažmentu (DMO) v regióne Horehronie a spoločná marketingová centrála pre destináciu Horehronie. Obe majú spoločné sídlo a poslanie, združujú subjekty verejného a súkromného sektora s cieľom jednotnej propagácie regiónu Horehronie ako jedinečného regiónu pre aktívne trávenie voľného času plného nezabudnuteľných zážitkov.

Ambíciou je dostať región Horehronie svojimi aktivitami na mapu vyhľadávaných európskych destinácií, prezentovať Horehronie pod jednotnou značkou doma aj v zahraničí, vytvárať konkurencieschopné produkty cestovného ruchu a podnecovať aktívnu spoluprácu v regióne.
V súčasnosti má OOCR REGIÓN HOREHRONIE 10 členov. Orgány združenia sú podľa stanov: valné zhromaždenie, predstavenstvo, predseda predstavenstva, dozorná rada, výkonný riaditeľ.

PREDSTAVENSTVO

Predseda predstavenstva
Ing. Ľuboš Ďurinďák /Tále, a.s./

Podpredseda predstavenstva
Marian Alberty /obec Bystrá/

Predseda dozornej rady
Ivan Jorčík /Klaster Horehronie/

Výkonný riaditeľ
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková

ČLENSTVO

podnikateľské subjekty:
Tále, a.s.
Tatry mountain resorts, a.s.
Hotel Partizán, s.r.o.

mestá a obce:Brezno
Bystrá
Čierny Balog
Horná Lehota
Mýto pod Ďumbierom
Predajná
Lom nad Rimavicou

Iné

Klaster HOREHRONIE - združenie cestovného ruchu


Horehronie.net © 2019 All Rights Reserved
skenfrdehuitples
Real time web analytics, Heat map tracking